Història de l’acupuntura veterinària, mecanismes d’acció, aplicacions i casos clínics!